FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
0 votes
86 vues
Bonjour dir Hären Deputéierten,

Hei meng Fro :

Ech hun e Kreschtkado vun enger Privatpersoun gescheckt kritt aus der Schwäiz, Wert 159 €. Dorop muss en dann 30€ TVA un de letzebuerger Stat bezuelen, soit !

Wat ech allerdéngs net normal fannen an net verstinn ass, datt eng Privatfirma- cfl logistics - dem Bierger dann 15€ „Frais de traitement“ verrechent, soss get d’Post engem de Pak guer net eraus.

Fennt de Minister normal, datt eng privat Entreprise dem Bierger Frais-en verrechent fir fir eng Verwaltung (Douanes an deen heite Fall), eng Taxe anzedreiwen ? Wat sin dofir d‘Bases légales ?

Kann de Minister d‘Base légale vun deer Sous-traitance vun enger hoheitlecher Aufgab un eng private Boite gin ?
par dans Finances | 86 vues

3 commentaires

No Villen Hin- an hier an Insistéieren huet d‘Firma „cfl-logistics“ mir gesot, ech kéint  meng Déclaration en douane och selwer maachen un Site vun der Douane (wou d‘Prestatioun dann sécher gratis ass). Dat seet cfl-logistics allerdengs net an deem Courrier deen se de Leit schécken (kann iech dee gäer zoukomme loossen). Do soen se Dir MISST Iwwert sie (cfl logistics) fueren a si hidden sech  schwéier ze schreiwen et kéint en déi démarche och selwer maaachen (soss géif et jo net méi  an hirer Kees rabbelen…). 

Ass den Här Finanzminister iwwert esou onlauter Praktiken au courant déi vu senger Douanes-Verwaltung toleréiert gin ?
Nach besser: ech hunn eng Keier e Pack aus  England kritt. Eng vun den Dédouanements-Firmen huet erausfonnt, dass ech KENG (!) TVA misst bezuelen. Di 15€ Frais'en hu si  awer gefrot. ABSURD!
Gudde Moien,

wier et méiglech dass dir eis de Breif kéinnt per email un piraten@chd.lu schécken, dass mir eis dat ganz am Detail kéinnten ukuken.

mat frëndleche Gréiss,

Se connecter ou s'inscrire pour réagir à cette question.

Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.