FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
0 votes
169 vues
D'Prozedur fir eng TVA Nummer zu Lëtzebuerg unzefroen kann een komplett digital iwwert myguichet.lu maachen. Dat geet schnell an d'Démarche gëtt och ganz rapid vum Enregistrement bearbecht.

Firwat geet dat nët och online via myguichet.lu wann ee wëll eng TVA-Nummer ofmellen? Do muss een nach ëmmer eng Pabeierversioun vum Formulaire (déclaration de cessation), deen ee net emol kann um Computer ausfëllen, mat der Post un den Enregistrement schécken.
Cloturée
par dans Finances
Cloturée par | 169 vues

1 commentaire

Gudde Mëtten,

Haut koum d'Äntwert vum Minister. D'Cessatioun vun der TVA Nummer soll am Laaf vum nächsten Joer och iwwert guichet.lu fonktionnéieren. Falls de Ministère dësen Zäitplang net anhält, wäerten mir natierlech nofroen.

Mat frëndleche Gréiss,

1 Réaction du Député : Question Parlementaire accepté

J'ai accepté et je vais déposer une QP
Gudde Mëtten,

Mir hunn är Fro gestallt an dir kënnt se elo hei noliesen:

https://piraten.lu/fro-lu-tva-nummer/

Mat frëndleche Gréiss,
par
Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.