FRO.LU is under Developement - Expect bugs.
+3 votes
601 vues

Moien,

6 Wochen hunn ech missen op eng einfach Biopsie waarden, onzoumutbar Zoustänn fir Leit déi 6 laaanger Wochen an der Ongewessheet a mat vill vill Angst an souguer Depressiounen mussen liewen ier se gewuer ginn op se dann elo Kriibs hunn oder net.

Wéi ech beim LNS nogefrot hunn firwat dat soulaang dauert krut ech geäntwert si hätten einfach net genuch Pathologisten fir déi vill Biopsien ze maachen. Ausserdem hätten se momentan(also ëmmer) e "klenge" Retard. (Covid Excusen kann ech och schonn net méi héieren)

Wéivill Biopsien kritt den LNS pro Mount eran?

Wéivill Pathologen sinn am LNS beschäftegt?

Vu wou kennt déi laang Waardezäit vun deelweis 6 Wochen?

Gi Biopsien der Rei no traitéiert wéi se era kommen oder gi verschidde Biopsien "bevorzugt" behandelt?

Firwat ginn net méi Pathologisten agestallt dass den Délai vun der furchtbar laanger angstvoller Waardezäit fir de Patient ier e seng Diagnose kritt
endlech drastesch ka verkierzt ginn?


Huet de Staat net genuch Suen fir méi Pathologisten anzestellen oder wou ass de Problem fir der méi anzestellen?

Ass den quasi jo nach neien LNS schonn iwwerfuerdert mat der Unzuel vu Biopsien oder huet den LNS etwa net genuch Kapazitéiten( Aarbechtsstatiounen fir d´Pathologisten)?

Wéi kann et sinn dass verschidde Pathologisten vun doheem aus schaffen? Ass dat nach seriö? Mär ass um Telefon gesot ginn dass Pathologisten och vun doheem aus schaffen! Wéivill Pathologisten schaffen vun doheem aus a wéivill Deeg d´Woch schaffen se vun doheem aus? Firwat schaffen se vun doheem aus, gett et dofir e plausibele Grond? (N
et genuch Kapazitéiten/Aarbechtsstatiounen fir d´Pathologisten)?

Ginn et Pläng vun der Regierung dëss onmenschlech Waardezäiten duerch Astellung vu Personal a weideren 
Aarbechtsstatiounen fir d´Pathologisten drastesch können ze verkierzen?


Aus eegener Erfahrung kann ech soen dass ech an Däitschland schonn oft Kolo/Gastroskopien, Melanom/Lipom etc Entfernung  an aner Agrëffer gemaach kritt hunn, dat a private Praxen an d´Resultat vun de Biopsien 3 Deeg dono kritt hunn.


Dofir meng läscht a wichtegt Fro:


Kann ee mat senger Biopsie déi zu Lëtzebuerg an engem Spidol eraus geholl ginn, an déi ee sech jo wahrscheinlech ka froen, an e private Labo z.B an Däitschland brengen wou ee säi Resultat spéitsdens 3 Deeg dono huet? 


Wa jo wéi gëtt dat rembourséiert vun der CNS, wann nee, firwat geet dat net?Merci am Viraus.

MbG


Cloturée
par dans Santé
Cloturée par | 601 vues

1 commentaire

Gudde Moien,

Haut koum d'Äntwert op är Fro.

https://piraten.lu/fro-lu-danalys-vum-biopsien-beim-lns/


Wéi aus der Äntwert ervir geet, ass den Traitement vu Biopsien net méi lues ginn duerch d'Covid Kris. D'Ministesch bestätegt awer, dass nach missten 30% méi Leit am LNS schaffen, fir der Demande richteg gerecht ze ginn.


Wat är Fro zur Analysen am Ausland ugeet, esou schéngt et vum Gesetz hier net erlaabt, zu Lëtzebuerg eng Prouf ze huelen, an déi am Ausland analyséieren ze loossen.


Mir hoffen dës Äntwert ass hëllefräich, a falls mir Iech bei soss nach eppes kënne weider hëllefen, zéckt net Iech ze mellen.


Mat frëndleche Gréiss,

1 Réaction du Député : Question Parlementaire accepté

J'ai accepté et je vais déposer une QP

Gudde Mëtten,


Merci fir är Fro. Mir hunn eng QP ausgeschafft an se un déi zoustänneg Ministere gestallt.

Dir kënnt fro ënnert :

https://piraten.lu/fro-lu-danalys-vum-biopsien-beim-lns/

noliesen.


Wat den Home office am LNS ugeet, esou hunn mir ugeruff fir nozefroen an et gouf eis ënnert anerem vun engem Patholog am LNS verséchert, dass si kënne vun doheem aus schaffen. D'Pathologen hunn ee Mikroskop, ee Laptop doheem a kënnen ee Scann vun de Prouwe mat heem huelen. Och virun der Covid Kris, wann och méi seelen, hunn Pathologe vun doheem aus geschafft.Wann mer Iech soss nach kënnen weiderhëllefen, zeckt net Iech ze mellen.

Mat frëndleche Gréiss,


par
Bonjour sur FRO.LU où vous pouvez proposer des Questions Parlementaires. Les Députés Sven CLEMENT et Marc GOERGEN, peuvent les déposer officiellement pour vous à la Chambre des Députés. Le Gouvernement doit alors répondre et la réponse sera publié ici.